Welkom bij Buro voor bewind, curatele en mentorschap. 
                                                            

Wie zijn wij


Charles van den Broek, curator, bewindvoerder en mentor.
Opleidingen op het gebied van accountancy, fiscale zaken en bewindvoering.
Meer dan 40 jaar ervaring op dit gebied.

Hetty van den Broek,  curator, professioneel mentor
Opleidingen op medisch-, verpleegkundig- en zorggebied. (BIG geregistreerd onder nr. 59039227230)
Jarenlange ervaring in de medische en maatschappelijke zorg van zuigelingen tot en met ouderen

Wij zijn gevestigd in Zandvoort,                                                                                                            met kantoren in Zandvoort, Gorinchem en Winterswijk.


Voor telefoonnummers en postadres zie onder tabblad Contact

 

Samenwerking met de bewindvoerder of curator


Voor een goed bewind is de samenwerking tussen de cliënt en de medewerkers van BVBM van groot belang. Voordat BVBM bij de Kantonrechter aangeeft bereid te zijn tot curator, bewindvoerder en/of mentor te worden benoemd moet zij over voldoende informatie beschikken om te kunnen beoordelen of een goed bewind of curatele mogelijk is. Op basis van financiële informatie en een kennismakingsgesprek zal BVBM beoordelen of er een bereidverklaring om door de rechtbank te worden benoemd tot curator, bewindvoerder en/of mentor kan worden afgegeven.

Bij de start, na de benoeming, zal het contact tussen BVBM en de cliënt intensief zijn omdat er allerlei zaken moeten worden geregeld en problemen moeten worden opgelost. Als de zaken op orde zijn zal het contact gewoonlijk minder worden. Indien een situatie daartoe aanleiding geeft kan er een extra huisbezoek worden afgelegd. Als een aanvrager door meerdere hulpverleners wordt ondersteund kan het prettig zijn als deze, ter ondersteuning, bij een huisbezoek aanwezig zijn.

Conform de normen van de rechtbank wordt de cliënt regelmatig op de hoogte gehouden van zijn financiën door het eventueel toesturen van de bankafschriften van de beheerrekening. Bij de start van het bewind kan een budgetplan (begroting) worden toegezonden. Bij belangrijke wijzigingen kan een nieuw budgetplan op verzoek worden toegezonden.

Ons uitgangspunt is om de cliënt serieus te nemen, goed bereikbaar te zijn (bij voorkeur per e-mail), taken goed uit te voeren en de cliënt inzicht te geven in de gronden waarop de financiële beslissingen worden genomen.

 

Samenwerking met de mentor


Na aanvraag van een mentorschap door u of uw contactpersoon/ begeleider zal de mentor contact opnemen om een intakegesprek af te spreken. De mentor zal rekening houden met uw wensen en samen met u het plan van aanpak in een zorgplan of behandelingsplan opstellen. Als de mentor voor u is benoemd zal hij regelmatig een huisbezoek aan u brengen om te kijken of alles (nog) naar wens verloopt en zonodig zaken bijstellen.
Tussentijds kunnen u of uw contactpersoon altijd contact opnemen met de mentor, bij voorkeur per
 e-mail, maar ook per telefoon.

De mentor heeft alle bevoegdheden die deze in het belang van zijn taak nodig heeft. Ook hier geldt - evenals bij curatele - dat beslissen in hoogst persoonlijke aangelegenheden niet mogelijk is. De mentor kan zich (evenals de curator) wel mengen in een relatie van de betrokkene, als deze een duidelijk negatief effect op hem heeft. De mentor kan de hulpverlener in dat verband instructies geven.

Hij treedt ook op wanneer hij meent dat in de zorg fouten gemaakt (dreigen te) worden. Met het zorgplan of behandelingsplan mag hij instemmen (met uitzondering van hoogst persoonlijke aangelegenheden die daarin zijn opgenomen, zoals b.v. de levensbeëindiging van de betrokkene). In een dergelijke situatie heeft datgene wat de mentor zegt de status van advies.

De mentor heeft betrouwbaarheid en vertrouwen hoog in het vaandel staan en is er op de eerste plaats om uw zorgbelangen te behartigen!