Bewindvoering


Wat houdt bewindvoering in?


Bewindvoering of onderbewindstelling heeft betrekking op het vermogen van een persoon. Als iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet meer zijn financiële zaken kan regelen, dan kan hij zijn goederen en geld onder bewind laten stellen, dit kan ook worden aangevraagd door een familid of een andere betrokkene.
De rechter stelt een bewindvoerder aan, die tijdelijk of blijvend het vermogen van de betrokkene beheert. Het gevolg is dat de betrokkene niet meer zelfstandig mag beslissen over zijn vermogen. Met andere woorden, er mag niets meer verkocht worden zonder toestemming van de bewindvoerder.
Het is ook mogelijk een beperkt bewind in te stellen. Dan wordt over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld het spaargeld of het onroerend goed.
Bewindvoering wordt niet in een register bijgehouden.

Degene die het bewind aanvraagt mag zelf aangeven wie als bewindvoerder op moet treden. Indien de betrokkene niet in staat is zelf een bewindvoerder te zoeken kan een familielid of een andere betrokkene dit aanvragen. Indien de aanvrager geen persoon kent, die bewindvoerder kan worden, zal de rechtbank iemand aanwijzen.


Wat doet een bewindvoerder precies?


Een bewindvoerder beheert het vermogen van degene, die onder bewind staat. Dit kan het hele vermogen zijn, maar ook een gedeelte daarvan (zie hierboven).
Het beheren houdt in dat de bewindvoerder de verantwoordelijkheid heeft over de financiële en de praktische kant van het vermogen. De bewindvoerder kan bijvoorbeeld een belastingaangifte doen, maar ook (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen.

Eén keer per jaar en aan het einde van het bewind moet de bewindvoerder tegenover de betrokkene rekening en verantwoording afleggen. Hij moet dan dus precies kunnen aantonen wat er allemaal door hem is geregeld en uitgegeven en met de bewijsstukken daarvan komen. Dit gebeurt in het bijzijn van de kantonrechter. Is de betrokkene niet in staat hierbij te zijn, dan legt de bewindvoerder verantwoording af aan de kantonrechter.